Tel. +48 58 661 84 14 | +48 600 386 162 | +48 698 766 189

Właścicielem sklepu i strony internetowej www.siatkowska.pl jest firma działająca pod adresem

Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA
A. Hryniewickiego, nr 6C, lok. 7,
81-340 Gdynia

Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl)
Numer NIP: 5841811722
Numer REGON: 191594586

Konto bankowe:
mBank: 19 1140 2017 0000 4902 0238 0345

Ceny towarów umieszczonych w sklepie internetowym www.siatkowska.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – są cenami brutto.

Kopiowanie, powielanie i modyfikowanie treści (zdjęć, opisów itp.) zawartych w na stronach sklepu Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA dla celów komercyjnych oraz promocyjnych jest zabronione.

Składanie zamówień

Zamówienia można składać: przez formularz szybkich zamówień elektronicznych witryny internetowej www.siatkowska.pl całą dobę.
W przypadku problemów w realizacji zamówienia lub braku wystarczających danych do jego realizacji obsługa firmy Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA skontaktuje się z osobą zamawiającą w celu ustalenia brakujących szczegółów lub wyjaśnienia wątpliwości.

  • Termin ważności bonu podarunkowego lub bonu na pakiet zabiegów upływa po 6 miesiącach od dnia jego zakupu.
  • Bon podarunkowy obejmuje wszystkie zabiegi dostępne w momencie jego realizacji.
  • Realizacja bonu ma miejsce po jego okazaniu podczas pierwszej wizyty.
  • Bon może być zrealizowany w trakcie jednej lub kilku kolejnych wizyt.
  • Do bonu podarunkowego można dokonać dopłaty.
  • Zakupiony bon nie podlega zwrotowi bądź wymianie na gotówkę.
  • Brak możliwości zwrotu reszty w przypadku realizacji zabiegów na kwotę niższą, niż wartość zakupionego bonu.
  • Należy zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.

Dostawa

Karty podarunkowe oraz pakiety zabiegów dostarczane są w formie elektronicznej (plik PDF) na adres wskazany podczas zamówienia produktu.

Formy płatności

Przelew na wskazane konto bankowe.
Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest paragon / faktura wystawiona zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu.

Polityka prywatności

Firma Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA wykorzystuje otrzymane od kupujących dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane nie są przekazywane innym podmiotom, osobom trzecim oraz nie są wykorzystywanych w celach marketingowych, mailingowych, subskrypcji czy też wysyłania newsletterów.
Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych firmie Meble Dom, prawo do ich poprawienia, zażądania usunięcia bądź zaprzestania ich przetwarzania w jakikolwiek sposób.

Witryna internetowa www.siatkowska.pl pełni funkcję sklepu z funkcją złożenia wyłącznie szybkiego zamówienia bez możliwości utworzenia konta klienta. Informacja z danymi potrzebnymi do jego zrealizowania przekazywana jest drogą mailową bezpośrednio do firmy Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA w celu jego realizacji. Dane te nie są przechowywane w bazie danych witryny www.siatkowska.pl i nie tworzą w niej baz danych osobowych.

Zwroty towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy we wskazany przez Państwa sposób. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy przekazać lub odesłać nam towar na adres naszej siedziby niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli dostarczenia zwracanego towaru do naszej firmy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje i gwarancje

 

Firma Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA odpowiada na podstawie rękojmi za oferowane produkty na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać z uprawnień przysługujących Państwu wobec naszego sklepu z tytułu rękojmi.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt:
ls@siatkowska.pl

Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Firma Lidia Siatkowska STOMATOLOGIA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji